อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอลฟัสติกคอนกรีตหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5
 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอลฟัสติกคอนกรีตหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ซึ่งมีระยะในการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 - 27 ธันวาคม 2561(90 วัน) ซึ่งตอนนี้ ท่านไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว คือ ลาดยางเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ขั้นตอนการตีเส้น
รายละเอียดปรากฏตามภาพ

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่อบต.ระบำ

วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 09.09 น. [ IP : 182.52.243.200 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)