อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
การทิ้งขยะมูลฝอยในเขตทางหลวงชนบท
 

ปัจจุบันเมื่อเราเดินทางสัญจรไปมาบนถนนมักพบเห็นว่า สองข้างทางมีการทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไว้เกลื่อนกลาดเป็นจำนวนมาก เกิดความสกปรกไม่น่ามอง ที่พบเห็นได้บ่อย เช่น การทิ้งขยะออกมาจากรถที่กำลังแล่นอยู่บนถนน หรือผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายอาหารหรือผู้อาศัยในอาคารบ้านเรือนสองฟากถนนนำขยะหรือเศษอาหารมาทิ้ง หรือเทน้ำเสียน้ำทิ้งบนถนนหรือในเขตทางหลวง หรือการที่รถบรรทุกหิน ดิน ทราย ท่อนไม้ หรือสิ่งต่างๆ ไม่ยอมใช้อุปกรณ์คลุมรถหรือผูกมัดสิ่งเหล่านั้นให้ดี ทำให้เศษหิน ดิน ทราย ท่อนไม้ หรือสิ่งต่างๆ ที่บรรทุกมาตกลงบนถนนหรือไหล่ทาง กีดขวางการจราจรทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเกิดความสกปรกบนถนน ทั้งยังอาจเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน ตัวอย่างอุบัติเหตุที่พบเจอบ่อยๆ เช่น การทิ้งถุงพลาสติกออกมาจากรถที่กำลังแล่นอยู่แล้วถุงพลาสติกนั้นปลิวไปปิดหน้าตาคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มคนขับขี่และคนซ้อนได้รับบาดเจ็บ หรือรถขนดินที่เปียกชุ่มทำดินตกหล่นบนถนนเวลากลางคืน ทำให้รถที่แล่นตามมาต้องหักหลบหรือเหยียบดินนั้นแล้วเกิดลื่นไถลลงข้างทาง กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง
หากเจ้าพนักงานทางหลวงหรือตำรวจพบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดดำเนินคดีได้ทันที ซึ่งมีโทษตามมาตรา 72 คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักมากแต่ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ดังนั้น เราทุกคนในฐานะเป็นผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา จึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาถนนที่เราใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรแล้ว ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และหากพบเห็นว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวบนถนนทางหลวงชนบทหรือในเขตทางหลวงชนบท ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบททราบ หรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หากศาลลงโทษผู้กระทำผิดและมีการชำระค่าปรับแล้ว ผู้ที่แจ้งเบาะแสให้กรมทางหลวงชนบททราบก็มีสิทธิได้รับเงินสินบนนำจับด้วย

เขียนโดย   คุณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต.ระบำ

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 10.34 น. [ IP : 182.53.63.194 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)