หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ระบำ
แหล่งท่องเที่ยว มรดกโลกห้วยขาแข้ง และ เขื่อนทับเสลา
ระบำน่าอยู่ ผู้คนสามัคคี มีดีมรดกโลกห้วยขาแข้ง
นายไกรศร วันละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เมตตาธรรม
นำการศึกษา ให้ก้าวไกล
วัดบางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี
ผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ระบำ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
 อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ อบต.ระบำ
 


 
ระบำน่าอยู่ หมายถึง ตำบลระบำเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีทัศนียภาพสวยงาม มีความร่มรื่น มีบรรยากาศที่บริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคทั่วถึง เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ผู้คนสามัคคี หมายถึง ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมแรงในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดีทั้งในชุมชนของตนเอง หรือในกิจ
กรรมของส่วนรวม
มีดีมรดกโลกห้วยขาแข้ง หมายถึง ตำบลระบำมีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็น มรดกโลกที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2515 ซึ่งในผืนป่ามรดก
โลก แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1,752,669 ไร่ หรือ 2,800 ตารางกิโลเมตร สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นบริเวณที่ลุ่ม ริมห้วยขาแข้งและห้วยใหญ่ป่าดงดิบมียอดเขาสูง ป่าเต็งสลับกับทุ่งหญ้ามีสัตว์ป่า
นานาชนิด จึงเหมาะที่นักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติได้เข้ามาทัศนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ชุมชนเข้มแข็งด้วยคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม หมายถึง ชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็เพราะว่าประชาชนรวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ของราชการในตำบลระบำต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี รู้ว่าอะไรผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน ชุมชนก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขและเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
นำการศึกษาให้ก้าวไกล หมายถึง พัฒนาให้ประชาชนในตำบลระบำได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตภาพของแต่ละคน เมื่อประชา
ชนมีความรู้ มีความสามารถแล้ว ก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
056-510-987
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10