หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ระบำ
แหล่งท่องเที่ยว มรดกโลกห้วยขาแข้ง และ เขื่อนทับเสลา
ระบำน่าอยู่ ผู้คนสามัคคี มีดีมรดกโลกห้วยขาแข้ง
นายไกรศร วันละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เมตตาธรรม
นำการศึกษา ให้ก้าวไกล
วัดบางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี
ผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ระบำ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
   

 
 
  แนวทางการพัฒนา การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
  เพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างปลอดภัย
  กลยุทธ์หลัก
  ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่สืบไป
  จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างปลอดภัย
 
   

 
 
  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม มีรายได้ให้กับครอบครัว
  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว
  กลยุทธ์หลัก
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงถาวร
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยว
  พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
062-263-2256
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10