หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสถิตย์ นิมะลา
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ


- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ระบำ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสถิตย์ นิมะลา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวรุงอรุณ ประทุมแบน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056510987


นายราเมศ มีสำลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056510987


นายอดุลย์ สุพรรณคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 056510987