หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางถิรนันท์ สุพรรณคำ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ


นางถิรนันท์ สุพรรณคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสถิตย์ นิมะลา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวรุงอรุณ ประทุมแบน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056510987


นายอดุลย์ สุพรรณคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 056510987


นายสถิตย์ นิมะลา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056510987