หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ระบำ
แหล่งท่องเที่ยว มรดกโลกห้วยขาแข้ง และ เขื่อนทับเสลา
ระบำน่าอยู่ ผู้คนสามัคคี มีดีมรดกโลกห้วยขาแข้ง
..........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เมตตาธรรม
นำการศึกษา ให้ก้าวไกล
วัดบางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี
ผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ระบำ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
ถนนลูกรัง จำนวน 106 สาย ประกอบด้วย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 สาย - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จำนวน 7 สาย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จำนวน 5 สาย - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จำนวน 7 สาย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จำนวน 4 สาย - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 จำนวน 5 สาย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จำนวน 5 สาย - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 จำนวน 5 สาย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 จำนวน 7 สาย - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 จำนวน 6 สาย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 จำนวน 5 สาย - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 จำนวน 3 สาย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 จำนวน 13 สาย - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 จำนวน 4 สาย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 จำนวน 4 สาย - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 18 จำนวน 6 สาย
- ถนนลูกรัง หมู่ที่ 19 จำนวน 12 สาย    
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 42 สาย ประกอบด้วย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 6 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จำนวน 3 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จำนวน 3 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จำนวน 1 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จำนวน 3 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จำนวน 1 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จำนวน 2 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 จำนวน 3 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 จำนวน 3 สาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 จำนวน 1 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จำนวน 3 สาย    
ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย ประกอบด้วย
- ถนนลาดยางสายร่องตาที - บุ่งอ้ายเจี้ยม หมู่ที่ 5 - ถนนลาดยางสายยางงาม หมู่ที่ 13 – ห้วยรัง หมู่ที่ 2
- ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อน 3018 หมู่ที่ 1, 15 - ถนนลาดยางสายเพชรเจริญ หมู่ที่ 5
- ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3438 หมู่ที่ 4,13,6,8,19,17,10
สะพานคอนกรีต จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย
- สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง - สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
- สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง - สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง
- สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 11 จำนวน 2 แห่ง - สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 12 จำนวน 4 แห่ง
- สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 15 จำนวน 5 แห่ง - สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 16 จำนวน 2 แห่ง
 

 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
คลอง จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย
- คลอง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง - คลอง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
- คลอง หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง - คลอง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
- คลอง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง - คลอง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง
- คลอง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง - คลอง หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง
- คลอง หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง - คลอง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง
- คลอง หมู่ที่ 13 จำนวน 1 แห่ง - คลอง หมู่ที่ 14 จำนวน 2 แห่ง
- คลอง หมู่ที่ 15 จำนวน 4 แห่ง - คลอง หมู่ที่ 16 จำนวน 2 แห่ง
- คลอง หมู่ที่ 17 จำนวน 1 แห่ง - คลอง หมู่ที่ 18 จำนวน 3 แห่ง
- คลอง หมู่ที่ 19 จำนวน 1 แห่ง    
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย
- อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 จำนวน 4 แห่ง - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง    
สระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 38 แห่ง ประกอบด้วย
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 จำนวน 4 แห่ง - สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง - สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 จำนวน 4 แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง - สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 จำนวน 3 แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง - สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง - สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 10 จำนวน 3 แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 11 จำนวน 3 แห่ง - สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 13 จำนวน 3 แห่ง - สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 14 จำนวน 2 แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 15 จำนวน 2 แห่ง - สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 16 จำนวน 1 แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 17 จำนวน 2 แห่ง - สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 18 จำนวน 1 แห่ง
- สระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 19 จำนวน 1 แห่ง    
ลำเหมือง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
- ลำเหมือง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง - ลำเหมือง หมู่ที่ 13 จำนวน 1 แห่ง
บ่อบาดาล จำนวน 106 แห่ง ประกอบด้วย
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 1 จำนวน 3 แห่ง - บ่อบาดาล หมู่ที่ 2 จำนวน 14 แห่ง
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 3 จำนวน 5 แห่ง - บ่อบาดาล หมู่ที่ 4 จำนวน 2 แห่ง
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 5 จำนวน 5 แห่ง - บ่อบาดาล หมู่ที่ 6 จำนวน 7 แห่ง
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 7 จำนวน 4 แห่ง - บ่อบาดาล หมู่ที่ 8 จำนวน 10 แห่ง
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 9 จำนวน 2 แห่ง - บ่อบาดาล หมู่ที่ 10 จำนวน 2 แห่ง
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 11 จำนวน 4 แห่ง - บ่อบาดาล หมู่ที่ 13 จำนวน 4 แห่ง
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 14 จำนวน 4 แห่ง - บ่อบาดาล หมู่ที่ 15 จำนวน 2 แห่ง
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 16 จำนวน 2 แห่ง - บ่อบาดาล หมู่ที่ 17 จำนวน 1 แห่ง
- บ่อบาดาล หมู่ที่ 18 จำนวน 3 แห่ง - บ่อบาดาล หมู่ที่ 19 จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 168 แห่ง ประกอบด้วย
- บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1 จำนวน 2 แห่ง - บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 2 จำนวน 26 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 3 จำนวน 3 แห่ง - บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 5 จำนวน 20 แห่ง - บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 8 จำนวน 8 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 9 จำนวน 40 แห่ง - บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 10 จำนวน 50 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 12 จำนวน 8 แห่ง - บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 14 จำนวน 2 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 15 จำนวน 5 แห่ง - บ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 18 จำนวน 2 แห่ง
 


 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น
- เขื่อนทับเสลา    
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - ถ้ำหินเทิน
- น้ำตกวังไอ้เฒ่า(อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
056-510-987
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10