อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
ทอเสื่อกก  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ทอเสื่อกก
 
คำโฆษณา : มีสีสันและลวดลายหลากหลาย ราคาย่อมเยาว์ ถูกใจชาวบ้าน
 
ประเภท OTOP : 5 ดาว
 
รายละเอียด : การทอเสื่อกกบ้านใหม่สามัคคี ได้รับการสืบทอดกันมาครั้งสมัยปู่ย่า ตายาย โดยในปี 2525 คุณยายตา และคุณตาผา บุญสมัคร ได้พาลูกหลานย้ายมาจากดินแดนอีสานบ้านโนนขมิ้น จังหวัดหนองบัวลำภู สู่บ้านใหม่สามัคคี ตำบลระบำ และได้นำความรู้ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกมาด้วย โดยทอใช้พร้อมทั้งสอนลูกสอนหลาน และมีการต่อยอดพัฒนาลวดลายและสีสันไปตามยุคสมัยมีความสวยงามทนทาน ต่อมาลูกหลานได้สืบสานการทอเสื่อกกพัฒนาจนเป็นกลุ่มทอเสื่อกกบ้านใหม่สามัคคี ซึ่งได้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษไม่ให้สูญหาย โดยใช้วัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่น/ชุมชน เช่น ต้นกก ไหล จนเกิดความความเข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนทั้งแนวความคิดและด้านอื่นๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 (หนึ่งห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โครงการธรรมชาติปลอดภัยในผืนป่าตะวันตก ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียงตำบลระบำ
 
ราคา : - บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่สามัคคี
 
ติดต่อ : คุณพรรนี สินเสน 093-2814475
 
ผู้เข้าชม 287 ท่าน