เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2553
 
 อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
  งานหัตถกรรมพื้นบ้าน
 
ราคา : 200 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 19
จำนวนผู้เข้าชม : 1927 ท่าน
 
 
  รองเท้าผ้าใบ
 
ราคา : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ผลิต บาท
ผลิตโดย : กลุ่มตัดเย็บรองเท้า
จำนวนผู้เข้าชม : 1281 ท่าน
 
   1      2      3     (4)     5