เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2553
 
 อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
  ตะกร้าใยสังเคราะห์
 
ราคา : - บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรม (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19
จำนวนผู้เข้าชม : 138 ท่าน
 
 
  ผ้าขาวม้าทอมือ
 
ราคา : 100 บาทขึ้นไป บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19
จำนวนผู้เข้าชม : 153 ท่าน
 
   1     (2)     3      4      5