เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2553
 
 อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
  ทอเสื่อกก
 
ราคา : - บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่สามัคคี
จำนวนผู้เข้าชม : 270 ท่าน
 
 
  ผ้าไหมทอมือ
 
ราคา : - บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรม(ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19
จำนวนผู้เข้าชม : 196 ท่าน
 
  (1)     2      3      4      5