อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ลงพื้นที่เพื่อมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลระบำ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย พนักงานส่วนตำบล ,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ลงพื้นที่เพื่อมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 14.19 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย