อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอลานสัก แบ่งกำลังออกไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เก็บกวาดเศษขยะ ใบไม้ ถางหญ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 14.02 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 115 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย