อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
ถ่ายรูปปิดท้ายกับอบต.ประดู่ยืน
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ต้อนรับนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจากองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง/เจ้าหน้าที่ ทำการต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน นำโดย นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน พร้อมด้วย นายกิตติ บุตรสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน, นายกิมเลี้ยง ไทยนิยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน, นายวุฒินันต์ กันยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง/เจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ที่เดินทางมาส่ง นางสาวสุทธภา แก้วกัญหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โอนย้ายมาเป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการที่องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 13.38 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย