อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดทำโครงการวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในตำบลระบำและตำบลใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัครสมานสามัคคีของประชาชนถวายเป็นพระราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป..

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 13.30 น. โดย คุณ จิรวงศ์ เขียวนิล

ผู้เข้าชม 785 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย