อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำงบประมาณปี 2562  
 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  ประจำงบประมาณปี 2562 โดยบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาภายในตำบลระบำ จำนวน 5 โรงเรียน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 15.45 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 13 ท่าน