อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง/เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ หน่วยงานราชการ และประชาชน เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยนายตฤณ ดนุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อำเภอลานสัก เป็นประธานในพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 16.10 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย