อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ลงพื้นที่เพื่อมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย นายไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลระบำ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 16.22 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย