อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย นายกิตติศักดิ์ จันทวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม\\\"โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ\\\" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
โดย นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย บริเวณบ้านห้วยขาแข้ง หมู่ที่ 10 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 15.44 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย