อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันยุงลายและบริการพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดยมี นายสมคิด มาท้วม รองนายกอบต.ระบำ ดำเนินการมอบหมายให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ อบต.ระบำ ซึ่งร่วมกับ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลระบำ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลระบำ ลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันยุงลายและบริการพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออกตามพื้นที่ ได้แก่ วัดโป่งมะค่า,โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปล้า โรงเรียนบ้านโป่งมะค่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งมะค่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 15.00 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย