อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ และประชาชนชาวตำบลระบำ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด อาทิเช่น เก็บขยะบริเวณสองฝั่งถนน ตัดหญ้า ฯลฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 11.50 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน