อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ร่วมต้อนรับเจ้าพนักงานพัสดุ  
 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง/เจ้าหน้าที่ ทำการต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล  นำโดย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล พร้อมด้วย คณะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ที่เดินทางมาส่ง นางสาวทิพวรรณ มีสุข โอนย้ายมาเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ


 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 16.16 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย