อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ต้อนรับคณะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จังหวัดสระบุรี  
 

เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2562 คณะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  จังหวัดสระบุรี (งานยุทธศาสตร์และปฏิรูปที่ดิน) ได้พาเกษตรกรแกนน เข้ามาเยี่ยมศึกษา  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำเกษตผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤฎีใหม่ การหมักปุ๋ย และปลูกป่าสร้างรายได้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติฯ หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ โดยมีท่านไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ พร้อมด้วย ท่านสมคิด มาท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 15.09 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย