อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ร่วมงานอุปสมบทนาคหมู่ ณ วัดปางไม้ไผ่  
 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานอุปสมบทนาคหมู่ ณ วัดปางไม้ไผ่

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 14.17 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 40 ท่าน