อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ เขื่อนทัพเสลา ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 

สืบเนื่องจากมีการดำเนินการประชุมหารือเรียบร้อยแล้ว จึงมีความชัดเจน
องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ เขื่อนทัพเสลา ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 13.49 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน