อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี  
 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562  ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ เป็นเสร็จพิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 15.52 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 72 ท่าน