อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ดำเนินการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 29 เมษายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญไพฑูรย์  องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 15.48 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 180 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย