อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย เหตุวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒  
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย นายไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เลขานุการฯ  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย เหตุวันที่ 18 เมษายน ๒๕๖๒
ม.๑ บ้านท่ามะนาว จำนวน ๕ ครัวเรือน
ม.๓ บ้านโป่งสามสิบ จำนวน ๑ ครัวเรือน
ม.๑๒ บ้านทรัพสมบูรณ์ จำนวน ๑๒ ครัวเรือน
ม.๑๓ บ้านยางงาม จำนวน ๓ ครัวเรือน
ม.๑๕ บ้านคีรีวงศ์ จำนวน ๕ ครัวเรือน
ม.๑๖ บ้านเขาหินเทิน จำนวน ๑ ครัวเรือน
ม.๑๘ บ้านเขาไม้นวล จำนวน ๑ ครัวเรือน
รวม ๒๘ ครัวเรือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 10.24 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย