อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ร่วมรดน้ำขอพรนายอำเภอลานสัก  
 

นายกิตติศักดิ์  จันทวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ร่วมรดน้ำขอพร นายอำเภอลานสัก นายอาคม แย้มนวล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 10.45 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 76 ท่าน