อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ \"การรักษาสิ่งแวดล้อม\"  
 

วันนี้ เวลา 08.30 น. ณ หมู่ที่ 9 บ้านบึงเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงเจริญ รพ.สต. ระบำ และประชาชนชาวตำบลระบำ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11.23 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 74 ท่าน