อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมการถือป้ายข้อความเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.  
 

วันนี้ เวลา 08.30 น. ณ หมู่ที่ 9 บ้านบึงเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงเจริญ รพ.สต. ระบำ และประชาชนชาวตำบลระบำ ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมการถือป้ายข้อความเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562เวลา 08.00-17.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11.09 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย