อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดปางไม้ไผ่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ  
กระทงลอย ทำโดยชาวบ้าน ตำบลระบำ ทุกหมู่ ทำมาร่วมกัน
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลระ
คณะกรรมการตรวจให้คะแนนกระทงประกวด
กระทงที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทสวยงาม
ประธานเปิดงานได้รับเกียรติจากท่าน อดีต สส.สุภาพ โต
ผู้กล่าวเปิดงาน โดยท่านนายกปัญญา โต๋วสัจจา นายกอง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติไทยที่มีแต่โบราณได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาติไทย ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญา ในการประสานประโยชน์ระหว่างมนษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยมีศาสนาเป็นศูนย์กลาง
     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลระบำได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นที่วัดปางไม้ไผ่ มีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าชม มีทั้งการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง รำวงย้อนยุค ตักไข่ชิงของรางวัล มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก งานเริ่มตั้งแต่ประมาณ 19.30 - 24.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2554 เวลา 10.37 น. โดย คุณ จิรวงศ์ เขียวนิล

ผู้เข้าชม 4794 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย