หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ระบำ
แหล่งท่องเที่ยว มรดกโลกห้วยขาแข้ง และ เขื่อนทับเสลา
ระบำน่าอยู่ ผู้คนสามัคคี มีดีมรดกโลกห้วยขาแข้ง
นายไกรศร วันละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เมตตาธรรม
นำการศึกษา ให้ก้าวไกล
วัดบางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี
ผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ระบำ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
 
 


  
 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้าง คสล. สายข้างโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน หมู่ 2 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกส [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญกระเป๋าใส่เครื [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้แห้งใช [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศผู้ชนะโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคพร้อมเครื่องติดตั้งสูบน้ำ หมู [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศสัญญาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคพร้อมเครื่องติดตั้งเครื่ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน วันเด็กแห่งชาติ 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหลวง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา \"เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากวางทอง ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จัดโครงการจัดงานรัฐพิธี [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
    
     
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ระบำพัฒนาด้านไหนมากที่สุด?
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน หนทาง
  ด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
  ด้านระบบประปาและสาธารณสุข
  ด้านอาชีพและสร้างรายได้
  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ด้านสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2553
 
อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
      
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2 [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ เขื่อนทับเสลา [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
    
 
         
 
ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (13 พ.ย. 2562)    อ่าน 27653  ตอบ 162  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 0  
ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (27 ธ.ค. 2561)    อ่าน 370  ตอบ 2  
 

ทอเสื่อกก

ผ้าไหมทอมือ
      
 
 

โฮมสเตร์บ้านทุ่ง
 

 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 29 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร่างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 29 พ.ย. 2562 ]โครงการเครื่องออกกำลังกายหมู่บ้าน ตำบลระบำ [ 28 พ.ย. 2562 ]โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของตำบลระบำ [ 28 พ.ย. 2562 ]โครงการก่อสร่างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ [ 27 พ.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ [ 27 พ.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้า [ 27 พ.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้า [ 27 พ.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้า [ 27 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองและขยายเขตประปา หมู่ที [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 16 บ้านเขาหิน [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถเทรลเลอร์ ทะเบียน 80 - [ 27 ส.ค. 2562 ]วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ( Toner HP,Toner Canon) [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถแบคโฮว์ (กองช่าง) [ 27 ส.ค. 2562 ]

      
    
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด่วนที่สุด) [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 107 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ที่ อน 0023.3/ว 191 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ที่ อน 0023.3/ว 192 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563  [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563) ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 199 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 116 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563) ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 198 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 95 
แจงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2563) ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว197 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 85 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการขยายเขตประปา/ซ่อมแซม ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำมาก [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยและเบี้ยความพิการขององค์กรปกคริงส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด่วนที่สุด) [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าของ อปท. ผู้รับผิดชอบด้านบำเหน็จบำนาญฯ ปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด  [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
แนวทางการขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ด่วนที่สุด [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ประกาศผลรางวัล สัปปายะอวอร์ด 2562 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
           
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
056-510-987
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10