อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำถังขยะแยกประเภท (3 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ ริโก้ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 13 บ้านยางงาม (รายจ่ายค้างจ่าย)ปริมาณงาน เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ลำโพง จำนวน 14 ชุด บริเวณรอบหมู่บ้านยางงาม ตำบลระบำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเพชรเจริญ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านยางงาม(รายจ่ายค้างจ่าย) บริเวณสระประปาหมู่บ้าน ตำบลระบำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านยางงาม (จ่ายขาดเงินสะสม) บริเวณสระประปาหมู่บ้าน ตำบลระบำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติม รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) ปริมาณงาน รั้วสูง 1.80 เมตร ยาว 111.00 เมตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงเจริญ ตำบลระบำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อแผงกั้นจราจรและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่16 บริเวณบ้านเขาหินเทินถึงบ้านอ่างห้วยดง ช่วงกม.ที่3+450-4+150 กว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6