หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ระบำ
แหล่งท่องเที่ยว มรดกโลกห้วยขาแข้ง และ เขื่อนทับเสลา
ระบำน่าอยู่ ผู้คนสามัคคี มีดีมรดกโลกห้วยขาแข้ง
นายไกรศร วันละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เมตตาธรรม
นำการศึกษา ให้ก้าวไกล
วัดบางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี
ผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ระบำ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
ตำบลระบำเดิมขึ้นอยู่กับตำบลลานสักต่อมาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2527 ได้มีการแบ่งแยกตำบลระบำออกจากตำบลลานสักสำหรับชื่อตำบลระบำนั้น ได้มาจากชื่อของเขานางรำ เนื่องจากในพื้นที่ของตำบลนั้นมีภูเขาเยอะและมีเขานางรำ ซึ่งชาวบ้านพากัน เรียกจนติดปากดังนั้นเมื่อแยกตำบลออกมาจึงช่วยกันตั้งชื่อของตำบลในตอนแรกจะได้ชื่อตำบลนางรำ แต่ฟังแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จึงให้ตั้งชื่อว่า “ตำบลระบำ” ซึ่งใกล้เคียงกับชื่อของภูเขานางรำนั่นเอง ในขณะที่แยกตำบลออกมานั้นมีหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีหมู่บ้าน จำนวน 19 หมู่บ้านแล้ว ตำบลระบำได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ห่างจากตำบลลานสักประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยรวม ประมาณ 421,250 ไร่ หรือ 674 ตารางกิโลเมตร   
  องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ประมาณ 70 กิโลเมตร และจากอำเภอลานสัก ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ประมาณ 18 กิโลเมตร ตำบลระบำ มีเนื้อที่ประมาณ 421,250 ไร่ หรือ 674 ตารางกิโลเมตร
 

 
ประชากรทั้งสิ้น 13,222 คน ประกอบด้วย
   
ชาย 6,606 คน คิดเป็นร้อยละ 49.96
   
หญิง 6,616 คน คิดเป็นร้อยละ 50.04
 
จำนวนครัวเรือน 3,664 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 19 คน/ตารางกิโลเมตร
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.อุ้มผาง จ.ตาก  
 

อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรียงลำดับการประกอบอาชีพจากมากไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้
เกษตรกรรม คิดเป็น 62.06 %
ค้าขาย คิดเป็น 2.12%
เลี้ยงสัตว์ คิดเป็น 2.36%
รับจ้าง คิดเป็น 23.84%
รับราชการ คิดเป็น 1.39%
อื่น ๆ คิดเป็น 8.22%
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงและภูเขา สภาพดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง
 
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จำนวน 29 แห่ง
โรงสี จำนวน 5 แห่ง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร จำนวน 43 แห่ง
ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 3 แห่ง
อู่ซ่อมรถ จำนวน 17 แห่ง
ร้านอาหาร จำนวน 12 แห่ง
ร้านค้า จำนวน 109 แห่ง
โรงเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 แห่ง

 
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่ามะนาว 309 307 616 180  
2   บ้านห้วยรัง 427 368 795 167
  3   บ้านโป่งสามสิบ 244 241 485 191  
4   บ้านปางไม้ไผ่ 323 307 630 177
  5   บ้านเพชรเจริญ 521 564 1,085 322  
6   บ้านห้วยเปล้า 337 353 690 205
  7   บ้านโป่งมะค่า 215 204 419 115  
8   บ้านหาดทรายงาม 369 362 731 203
  9   บ้านบึงเจริญ 666 654 1,320 416  
10   บ้านห้วยขาแข้ง 375 342 717 239
  11   บ้านอ่างห้วยดง 490 472 962 222  
12   บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 340 405 745 173
  13   บ้านยางงาม 412 435 847 220  
14   บ้านเขาเขียว 209 218 427 120
  15   บ้านคีรีวงศ์ 382 389 771 231  
16   บ้านเขาหินเทิน 213 203 416 114
  17   บ้านพรเจริญ 311 303 614 131  
18   บ้านเขาไม้นวล   201 219 420 114
  19   บ้านใหม่สามัคคี   262 270 532 124  
    รวม   6,606 6,616 13,222 3,664
 

 
 
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงและภูเขา สภาพดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม พืชที่ปลูกมากได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ข้าว
รับเรื่องราวร้องเรียน
056-510-987
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10