หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ระบำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการ อบต.ระบำ
แหล่งท่องเที่ยว มรดกโลกห้วยขาแข้ง และ เขื่อนทับเสลา
ระบำน่าอยู่ ผู้คนสามัคคี มีดีมรดกโลกห้วยขาแข้ง
นายสมคิด มาท้วม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เมตตาธรรม
นำการศึกษา ให้ก้าวไกล
วัดบางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี
ผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ระบำ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่าน
     
 
 
 
ตำบลระบำเดิมขึ้นอยู่กับตำบลลานสักต่อมาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2527 ได้มีการแบ่งแยกตำบลระบำออกจากตำบลลานสักสำหรับชื่อตำบลระบำนั้น ได้มาจากชื่อของเขานางรำ เนื่องจากในพื้นที่ของตำบลนั้นมีภูเขาเยอะและมีเขานางรำ ซึ่งชาวบ้านพากัน เรียกจนติดปากดังนั้นเมื่อแยกตำบลออกมาจึงช่วยกันตั้งชื่อของตำบลในตอนแรกจะได้ชื่อตำบลนางรำ แต่ฟังแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จึงให้ตั้งชื่อว่า “ตำบลระบำ” ซึ่งใกล้เคียงกับชื่อของภูเขานางรำนั่นเอง ในขณะที่แยกตำบลออกมานั้นมีหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีหมู่บ้าน จำนวน 19 หมู่บ้านแล้ว ตำบลระบำได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ห่างจากตำบลลานสักประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยรวม ประมาณ 421,250 ไร่ หรือ 674 ตารางกิโลเมตร   
  องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ประมาณ 70 กิโลเมตร และจากอำเภอลานสัก ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ประมาณ 18 กิโลเมตร ตำบลระบำ มีเนื้อที่ประมาณ 421,250 ไร่ หรือ 674 ตารางกิโลเมตร
 

 
ประชากรทั้งสิ้น 13,517 คน ประกอบด้วย
   
ชาย 6,740 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86
   
หญิง 6,777 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14
 
จำนวนครัวเรือน 4,762 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 20.05 คน/ตารางกิโลเมตร
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.อุ้มผาง จ.ตาก  
 

อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรียงลำดับการประกอบอาชีพจากมากไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้
เกษตรกรรม คิดเป็น 62.06 %
ค้าขาย คิดเป็น 2.12%
เลี้ยงสัตว์ คิดเป็น 2.36%
รับจ้าง คิดเป็น 23.84%
รับราชการ คิดเป็น 1.39%
อื่น ๆ คิดเป็น 8.22%
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงและภูเขา สภาพดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง
 
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จำนวน 29 แห่ง
โรงสี จำนวน 5 แห่ง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร จำนวน 43 แห่ง
ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 3 แห่ง
อู่ซ่อมรถ จำนวน 17 แห่ง
ร้านอาหาร จำนวน 12 แห่ง
ร้านค้า จำนวน 109 แห่ง
โรงเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 แห่ง

 
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่ามะนาว 348 347 695 232  
2   บ้านห้วยรัง 329 373 702 239
  3   บ้านโป่งสามสิบ 248 240 488 201  
4   บ้านปางไม้ไผ่ 322 354 676 277
  5   บ้านเพชรเจริญ 538 583 1,121 339  
6   บ้านห้วยเปล้า 373 393 766 308
  7   บ้านโป่งมะค่า 223 201 424 127  
8   บ้านหาดทรายงาม 422 436 858 359
  9   บ้านบึงเจริญ 659 639 1,298 482  
10   บ้านห้วยขาแข้ง 408 372 780 299
  11   บ้านอ่างห้วยดง 460 440 900 278  
12   บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 365 346 711 223
  13   บ้านยางงาม 451 435 886 302  
14   บ้านเขาเขียว 193 234 427 134
  15   บ้านคีรีวงศ์ 409 408 817 268  
16   บ้านเขาหินเทิน 197 189 386 126
  17   บ้านพรเจริญ 297 288 585 244  
18   บ้านเขาไม้นวล   218 228 446 169
  19   บ้านใหม่สามัคคี (กม.47)   280 271 551 155  
    รวม   6,740 6,777 13,517 4,762
 

 
 
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงและภูเขา สภาพดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม พืชที่ปลูกมากได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ข้าว
รับเรื่องราวร้องเรียน
081-042-7680
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10