แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
     
 
 
 
 
 
สอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

  ขอแสดงความคิดเห็นในการสอบครั้งนี้ ซึ่งมี 2 ข้อ ดังนี้
1.ข้อสอบน่าจะออกเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติมากกว่านี้   สอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ทำไมระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณมาอยู่ภาค ก ซึ่งน่าจะอยู่ในภาค ข เพราะเป็นความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และออกข้อสอบน้อยมาก ไม่ถึง 5 ข้อด้วยซ้ำ  และพรบ.ต่างๆที่ออก คิดว่าเยอะเกินไป น่าจะเอาเฉพาะที่สำคัญๆ สามารถมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการได้
2.การทำข้อสอบลงในกระดาษคำตอบ  น่าจะมีการควบคุมเพื่อแสดงความโปร่งใสมากกว่านี้ โดยถ้าสมมติว่ากากบาทเลือกคำตอบไปแล้ว แต่ยังไม่ใช่ข้อที่เราต้องการก็ขีดทิ้ง น่าจะมีการเซ็นต์ชื่อกำกับด้วย และให้มีสรุปด้วยว่าเราแก้ไขไปกี่ข้อ จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงเพื่อความโปร่งใสในการทำข้อสอบ

เขียนโดย   คุณ ผู้เคยผ่านสนามการสอบ

วันที่ 30 พ.ย. 2558 เวลา 14.50 น. [ IP : 49.229.14.18 ]  
 

ตอบคุณเคยผ่านสนามการสอบ ดังนี้
1. ข้อสอบคณะกรรมการออกข้อสอบฯ พิจารณาการออกตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
2. การทำข้อสอบในกระดาษคำตอบ ผมได้ให้คำแนะนำในก่อนการทำข้อสอบแล้ว และถามว่ามีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ หรือไม่ ก็ไม่มี คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถครับ  ส่วนการเซ็นต์ชื่อกำกับนั้นผมก็ไม่เคยเจอนะครับ เลยไม่สามารถตอบได้ ต้องขออภัย การสรุปว่ามีการแก้ไขกี่ข้อนั้น ผมว่าผู้ทำข้อสอบน่าจะรู้ดีเพราะเป็นคนทำ และสามารถขอดูข้อสอบได้หลังจากการประกาศผลสอบแล้ว ทุกหน่วยงานย่อมต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตครับ ซึ่งผมก็ได้แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบแล้ว หากพบเห็นให้แจ้งทันที และผมก็ควบคุมการสอบในห้องตลอดเวลา การดำเนินการเป็นไปในรูปของคณะกรรมการฯ ทุกขั้นตอนครับ ทุกหน่วยงานของการสอบย่อมมีปัญหาแตกต่างกันไปครับ ขอให้เข้าใจและมุ่งมั่นในการสอบครั้งต่อๆ ไปไม่ว่าจะเป็นสนามในท้องถิ่นหรือสนามสอบอื่นๆ นะครับ ขอให้โชคดีครับ และขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ทางเราอาจจะนำไปปรับหรือปฏิบัติตามคำแนะนำในคราวต่อไป

เขียนโดย   คุณ บุคลากร

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 เวลา 08.54 น. [ IP : 1.179.172.30 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]