แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 สามารถชำระได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถไปชำระได้อีกครั้งในการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดทำประชาคมหมู่บ้าน กำหนดการจะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.ระบำอีกครั้ง
     
 
 
 
 
 
 
โครงการสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟประจำปี 2553ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฏาคม 2553  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นในจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอีสานของประชาชนคนไทยอีสานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2553 เวลา 15.32 น. โดย คุณชมพุนุช พลนอก

ผู้เข้าชม 4499 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย