ชอเชิญชวนหน่วยงาน พ่อค้า แม่ค้า ห้างร้าน และประชาชนชาวตำบลระบำ ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันถวายพระพร และจุดเทียนชัย ถวายความจงรักภักดีในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ช่วงเช้า ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก และช่วงค่ำ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน
     
 
 
 
 
 
 
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา สหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาค  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.8 (บ้าน กม.53) จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการปลูกป่า 800ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี และเพื่อเป็นการรณรงค์การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ณ ป่าบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ นายไกรศร วันละ ได้เป็นเกียรติรับเชิญเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2556 เวลา 11.24 น. โดย คุณ จิรวงศ์ เขียวนิล

ผู้เข้าชม 2164 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย