แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 สามารถชำระได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถไปชำระได้อีกครั้งในการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดทำประชาคมหมู่บ้าน กำหนดการจะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.ระบำอีกครั้ง
     
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุประจำปี 2556  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ จะดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลระบำ ได้มีการร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ และสำนึกในคุณค่าของผู้สูงอายุ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ วัดปางไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2556 เวลา 15.59 น. โดย คุณ จิรวงศ์ เขียวนิล

ผู้เข้าชม 2390 ท่าน