แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
     
 
 
 
 
 
 
พีธีบรวงสรวงเทพเทวดา รุกขเทวดา การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาติ ลอยพระพุทธบาทคู่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ นำโดยนายก ไกรศร วันละ อันเชิญพระบรมสารีริกธาติ และวางศิลาฤกษ์ ลอยพระพุทธบาทคู่ ณ สำนักสงฆ์ภูชัยทองวิปัสสนา บ้านวังทอง หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
กรมป่าไม้ ได้ถวายพื้นที่บริเวณนี้ เนื้อที่ 5 ไร่ เป็นที่ธรณีสงฆ์ กับ พระอาจารย์ไชยเรศ เป็นสวนพุทธอุทยาน เปิดสำนักสงฆ์ภูชัยทองวิปัสสนา มีพระบุญธรรม ดูแล เมื่อเดือน พฤษภาคม พระอาจารย์บุญธรรม ฉนทวิริโย เจ้าสำนักสงฆ์ภูชัยทองได้นิมิตเห็นพระพุทธบาท ได้ฐานพระ หลวงพ่อภูชัยทอง นำมาปรารภกับพระอาจารย์ญาครูชัย ที่เดินทางมาจาก มหาสารคาม เคยลั่นวาจาไว้แล้ว ถึงการอัญเชิญพระพุทธบาทคู่มาประทับที่นี้ และบรรจุพระบรมสารีริกธาติ (พระโลหิตธาตุ พระปฐวีธาตุเพชร และก้านใบโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ จากสถานที่ตรัสรู้เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2557 เวลา 15.21 น. โดย คุณ จิรวงศ์ เขียวนิล

ผู้เข้าชม 620 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย