แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย........ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
     
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2557 เวลา 13.39 น. โดย คุณ จิรวงศ์ เขียวนิล

ผู้เข้าชม 364 ท่าน