แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย........ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
     
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ค่ะ  
 

ขณะนี้เว็บไซต์ อบต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ อบต.ระบำจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างประชาชนและ อบต.ระบำ ในการร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ที่ www.rabum.go.th ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2553 เวลา 15.46 น. โดย นิตยา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 6417 ท่าน